Om KLEAA VVS

Vårt företag är en ledande leverantör av VS- och rörinstallationstjänster för både större och mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder en omfattande portfölj av tjänster inom VS-området för att tillgodose behoven hos våra kunder.

Vårt expertisområde omfattar installation och underhåll av system för värme, kyla, avlopp och tappvatten. Vi är specialiserade på att skapa effektiva och pålitliga lösningar för att erhålla ett bra klimat i fastigheter samt hantera avlopp och vattenförsörjning på ett hållbart sätt.

Vi är också erfarna inom installation och underhåll av avskiljare för fett och olja samt hantering av dag- och regnvatten. Genom att tillhandahålla högkvalitativa avskiljare och effektiva system kan vi hjälpa våra kunder att uppfylla miljökrav och minska sin påverkan på naturen. Vårt team av kvalificerade tekniker är experter inom installation. Vi hjälper våra kunder att implementera energieffektiva lösningar för att värma och kyla sina fastigheter på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Utöver våra VVS-tjänster erbjuder vi även ett brett spektrum av andra tjänster för att möta våra kunders behov. Detta inkluderar allehanda ROT-arbeten, såsom renoveringar och ombyggnader, projektering av VS-system, brandtätning för att säkerställa brandsäkerhet samt håltagning och sågning i betong för olika ändamål.

Våran arbetsprocess

Planering – Materialval – Installation – Underhåll

Vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativa tjänster och skräddarsydda lösningar som uppfyller våra kunders unika behov. Vårt erfarna team av experter strävar alltid efter att leverera arbeten av högsta standard och säkerställa kundnöjdhet i varje projekt vi tar oss an.

1. Planering och design: Först och främst behöver en VS-tekniker eller ett VS-företag utvärdera behoven och kraven hos kunden. Det kan innebära att analysera byggnadens layout, beräkna värme- och kylbehov, samt utforma lämpliga VS-system och installationer.

2. Materialval: Baserat på den planerade designen behöver lämpliga materialval väljas för VS-installationen. Det kan inkludera rör, ventiler, värmepumpar, varmvattenberedare, radiatorer, avloppssystem och andra komponenter som är relevanta för projektet.

3. Installation: VS-installationen innefattar att placera och ansluta VS-komponenter enligt den planerade designen och kraven. Det kan inkludera att installera rörledningar, koppla upp värme- och kylsystem, montera sanitetsarmaturer (till exempel toaletter, handfat, duschar).

4. Testning och justering: Efter installationen utförs tester för att säkerställa att VS-systemet fungerar som det ska. Det kan inkludera trycktestning av rörledningar för att kontrollera eventuella läckor, balansering av värmesystemet för att säkerställa jämn flöde.

5. Underhåll och reparation: VS-tjänster innefattar också underhåll och reparation av befintliga VS-system. Det kan innebära att regelbundet inspektera och utföra service på VS komponenter, laga läckande rör eller byta ut defekta komponenter.

Det är viktigt att notera att våra tjänster kan variera beroende på projektets omfattning och specifika krav. Större VS-installationer, till exempel för kommersiella byggnader eller industrianläggningar, kan kräva mer avancerad planering och genomförande än mindre projekt i bostadshus.