VS/rör installationer till större och mindre fastighetsägare och BRF

Ta kontakt med oss idag för snabb återkoppling och en kostnadsfri offert!

Om KLEAA VVS

Vårt företag är en ledande leverantör av VS- och rörinstallationstjänster för både större och mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder en omfattande portfölj av tjänster inom VS-området för att tillgodose behoven hos våra kunder. Vårt expertisområde omfattar installation och underhåll av system för värme, kyla, avlopp och tappvatten.

Utöver våra VVS-tjänster erbjuder vi även andra tjänster för att möta våra kunders behov. Detta inkluderar allehanda ROT-arbeten, såsom renoveringar och ombyggnader, projektering av VS-system, brandtätning för att säkerställa brandsäkerhet samt håltagning och sågning i betong för olika ändamål. Läs mer om oss

Varför Välja THP KLEAA VVS?

Vi strävar efter att leverera kvalitetsarbete och skapa nöjda kunder.

Erfarenhet och kompetens

Vårt team består av erfarna VS-tekniker med expertis inom olika VS-områden.

Effektiva lösningar

Vi använder moderna verktyg, tekniker och material för att hitta effektiva och långsiktiga lösningar.

Pålitlighet och tillgänglighet

Vi är dedikerade till att vara pålitliga och tillgängliga för att snabbt åtgärda VS-problem.

Kvalitetsservice

Vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativ service och utföra VS-arbeten enligt branschstandarder.

Brett tjänsteutbud

Vi erbjuder olika VS-tjänster, inklusive reparationer, underhåll, installationer och renoveringar.

VS/rör-installation till större och mindre fastighetsägare

Kleaa VVS är specialiserat på VS-service och VS-installationer i alla typer av fastigheter. Vi erbjuder lösningar inom VS-området för att möta behoven hos företag och fastighetsägare. Oavsett om det handlar om att underhålla befintliga VS-system eller installera nya system, så är vårt företag dedikerat till att leverera högkvalitativt arbete, kundtillfredsställelse och långsiktiga lösningar.

Installation av Värme/Kyla

Vi är experter på professionell installation av värme- och kylsystem. Med noggrann planering och design tar vi hänsyn till byggnadens specifikationer för att säkerställa optimal prestanda och energieffektivitet. Vår erfarna personal tar hand om installationen av huvudkomponenterna, inklusive värmekälla, kylmedelstank och värmeväxlare. Vi garanterar också effektiv distribution genom vårt kanaliseringssystem och erbjuder reglersystem för att övervaka och optimera inomhustemperaturen samt minska energiförbrukningen.

Planering och design: Vi utför noggrann planering och design av värme- och kylsystemet baserat på byggnadens storlek, layout, isolering och energieffektivitet.

Installation av huvudkomponenter: Vi ägnar sig åt Installation av värmekälla, kylmedelstank och värmeväxlare för att generera och distribuera värme eller kyla i byggnaden.

Kanaliseringssystem: KleaaVVS utför installation av kanaler eller rör för att effektivt distribuera värme eller kyla i byggnaden.

Reglersystem: Vi erbjuder installation av reglersystem för övervakning och styrning av värme- och kylsystemet för att optimera inomhustemperatur och energiförbrukning.

Slutlig anslutning och testning: Vi kör alltid testning av installerade komponenter för att säkerställa korrekt funktion av ventilation, värme- eller kylproduktion och sensorer.

Installation av Avlopp och Tappvatten

KleaaVVS är det ledande företaget inom avlopps- och vatteninstallationer för både privata och kommersiella fastigheter. Vi har en erfaren och kunnig personal som kan hantera alla typer av avlopps- och tappvatteninstallationer. Vi använder oss av den senaste tekniken och bästa praxis för att säkerställa hög precision och kvalitet i våra arbeten.

Avskiljare (Fett/Olje-avskiljare)

Vårt dedikerade team levererar högkvalitativa tjänster för avskiljare (fett/olje-avskiljare) – installation, underhåll, reparation och konsultation.  Vi garanterar att ditt avloppssystem fungerar effektivt och följer alla relevanta regler och förordningar. Lita på oss för att säkerställa att din verksamhet fortsätter att fungera smidigt och att dina avskiljare håller högsta standard.

Vårt team av specialister inom avskiljare står till ditt förfogande för att ge expertkonsultation och rådgivning. Vi kan hjälpa dig att välja rätt typ av avskiljare för dina behov och ge rekommendationer för att förbättra avloppsreningsprocessen.

Vi erbjuder professionell installation av avskiljare för att säkerställa korrekt funktion och effektivitet. Vårt erfarna team kommer att planera och installera avskiljaren enligt dina specifika behov och krav.

För att säkerställa att avskiljaren fortsätter att fungera optimalt och uppfyller regler och förordningar, erbjuder vi regelbundet underhåll. Våra tekniker kommer att utföra inspektioner och rengöring för att avlägsna ackumulerade oljor, fetter och sediment.

Periodisk tömning och rengöring av avskiljaren är avgörande för att undvika överflöde och säkerställa att avskiljningsprocessen fungerar som den ska. Vårt team kommer att utföra tömning med specialutrustning och återfylla avskiljaren med rent vatten för att säkerställa dess funktion.

Om avskiljaren uppvisar problem eller behöver repareras, kan du lita på vårt team för att utföra nödvändiga reparationer och felsökning. Vi kommer att identifiera och åtgärda eventuella fel eller skador för att återställa avskiljarens funktion.

Vi är väl bekanta med de gällande regler och förordningar för avskiljare och kommer att se till att din avskiljare uppfyller alla krav. Vi hjälper dig att säkerställa att din installation och drift av avskiljaren följer alla relevanta miljö- och hälsokrav.

Smarta VS-lösningar för BRF

Vårt företag är dedikerat till att erbjuda innovativa och smarta VS-lösningar som är speciellt anpassade för BRF. Vi förstår de unika behoven och utmaningarna som dessa föreningar står inför när det gäller VS-system. Genom att kombinera vår expertis inom VVS med den senaste teknologin strävar vi efter att leverera effektiva och hållbara lösningar som möter både nuvarande och framtida behov. Vi arbetar nära våra kunder för att skapa skräddarsydda lösningar som optimerar vatten- och energiförbrukning samt säkerställer bekväma och pålitliga VS-system för bostadsrättsföreningar.

Vi hjälper till med energioptimering inom VVS-systemen för att minska energiförbrukningen och kostnaderna.

Vi fokuserar på att skapa driftsäkra VS-system som minimerar risker för läckage och störningar.

Vi utför regelbundet underhåll och snabb reparation av VS-system för att säkerställa deras optimala funktion.

Vi installerar och implementerar smarta mätare och styrningssystem för effektivare övervakning och hantering av VVS-system.

Vi erbjuder lösningar för att minska vattenförbrukningen genom installation av vattensnåla armaturer och system.

Våra smarta VVS-lösningar syftar till att generera långsiktiga kostnadsbesparingar genom effektivare resursanvändning och minskad underhållskostnad.

Uppgradera ditt byggprojekt med våra pålitliga VS/rör och håltagnings -tjänster.

Kontakta Kleaa VVS i dag för snabb återkoppling. Vi skräddarsyr effektiva och hållbara lösningar med konkurrenskraftiga priser.

Dag / Regnvatten

KleaaVVS strävar efter att minimera översvämningar och maximera effektiviteten i vattenanvändningen. Genom att tillhandahålla expertis inom vattenhantering och resursoptimering hjälper vi våra kunder att uppnå sina mål för hållbarhet och miljöskydd.Vår kompetenta personal är välutbildad och har expertkunskap inom vattenhanteringstekniker och innovativa lösningar. Tillsammans arbetar vi för att bygga en mer hållbar framtid och skydda våra värdefulla vattenresurser.

Vi erbjuder planering och design av dagvatten- och regnvattensystem för att effektivt hantera regnvatten och minimera översvämningar.

Vi installerar dagvatten- och regnvattensystem med högkvalitativa material och beprövade metoder för att säkerställa korrekt funktion och hållbar vattenhantering.

Vi erbjuder regelbundet underhåll av dag- och regnvattensystem för att säkerställa att de fungerar optimalt och hanterar förändrade förhållanden.

Vi erbjuder dräneringslösningar för att förhindra översvämningar och avlägsna överskottsvatten från utsatta områden.

Vårt team av specialister ger expertkonsultation och rådgivning för att hjälpa dig att utvärdera dina behov och implementera hållbar vattenhantering.

VS Projektering

KleaaVVS erbjuder experttjänster inom VS-projektering för olika typer av byggprojekt. Vårt erfarna team av VS-ingenjörer tar hänsyn till dina specifika behov och krav för att utforma effektiva och hållbara VVS-system. Oavsett om det handlar om att planera VS-system för ett nybyggt bostadsprojekt eller att uppgradera befintliga installationer i en bostadsrättsförening, kan du lita på KleaaVVS för att leverera en estetiskt tilltalande och hållbar lösning.

Vi ansvarar för att utforma VS-systemets layout och komponenter i enlighet med byggnadens storlek, användningsområden och energieffektivitetsmål. Vi tar även hänsyn till gällande byggnormer och föreskrifter.

 Vi genomför noggranna dimensionerings- och kapacitetsberäkningar för att säkerställa att VS-systemet kan leverera tillräcklig vattenförsörjning, ventilation och värmekapacitet enligt behov.

Vårt team erbjuder teknisk rådgivning och stöd genom hela projektet. Vi hjälper till att identifiera lämpliga tekniska lösningar och rekommendera de bästa VVS-systemen och komponenterna för att uppnå önskade resultat.

Vi samarbetar med andra projektteam och entreprenörer för att säkerställa en smidig samordning och integration av VS-systemet i den övergripande byggprocessen.

Vi genomför noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att VVS-systemet är korrekt installerat och fungerar som det ska. Vid behov utför vi felsökning och åtgärdar eventuella problem för att upprätthålla systemets prestanda.

Installation och underhåll av värmepumpar

Vårt företag specialiserar sig inom installation, underhåll och reparation av värmepumpar i olika storlekar och modeller. Vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativa resultat och överträffa våra kunders förväntningar. Genom att använda de senaste teknologierna och innovativa tillvägagångssätt garanterar vi att våra kunder får pålitliga och kostnadseffektiva värmepumpsystem som bidrar till en hållbar framtid.

Vårt team av experter står till ditt förfogande för att ge råd och konsultation kring val av värmepump, dimensionering, energieffektivitet och andra relaterade frågor. Vi strävar efter att hitta den bästa lösningen som passar dina behov och budget.

Vi specialiserar oss på installation av värmepumpar för både privata och kommersiella fastigheter. Vi utvärderar dina behov och rekommenderar den bästa värmepumpslösningar för att optimera energieffektiviteten och uppfylla dina uppvärmningsbehov.

Vi erbjuder regelbundet underhåll av värmepumpar för att säkerställa att de fungerar effektivt och pålitligt. Vid behov utför vi även reparationer och felsökning för att lösa eventuella problem och maximera prestanda.

Om din befintliga värmepump är föråldrad eller inte längre uppfyller dina krav, kan vi hjälpa dig med att byta ut den mot en modernare och mer effektiv modell. Vi erbjuder också uppgraderingar av värmepumpssystem för att maximera energibesparingar och komfort.

Om avskiljaren uppvisar problem eller behöver repareras, kan du lita på vårt team för att utföra nödvändiga reparationer och felsökning. Vi kommer att identifiera och åtgärda eventuella fel eller skador för att återställa avskiljarens funktion.

Brandtätning av rörgenomföringar

Vi specialiserar oss på brandtätning av rörgenomföringar för att säkerställa att brand inte sprids genom röröppningar i byggnaden. Vår expertis omfattar olika typer av rör, inklusive VVS-rör, ventilationssystem och elektriska rör. Vi strävar efter att leverera högkvalitativt arbete, noggrannhet och effektivitet för att säkerställa att byggnader är skyddade mot brandens spridning genom rörgenomföringar.

Vi utför noggranna inspektioner av rörgenomföringar för att identifiera potentiella brandrisker. Baserat på inspektionsresultaten genomför vi en grundlig riskbedömning för att fastställa vilka åtgärder som krävs för att uppnå lämplig brandtäthet.

Vi väljer och installerar lämpliga brandtätande material för att försegla rörgenomföringarna och förhindra brandens spridning. Vi arbetar med brandsäkra och certifierade material som uppfyller de relevanta säkerhetsstandarderna och föreskrifterna.

Våra erfarna tekniker använder avancerade brandtätningstekniker för att säkerställa en effektiv och pålitlig försegling av rörgenomföringar. Vi använder olika metoder och produkter, såsom brandtätningsskum, brandsäkra tätningar och intumescerande material, för att uppnå högsta möjliga brandmotstånd.

Vi ser till att brandtätningen är snyggt utförd och att eventuella öppningar och fogar är korrekt täckta. Vi tillhandahåller även nödvändig dokumentation och certifiering för att bevisa att brandtätningen har genomförts i enlighet med gällande regler och föreskrifter.

Håltagning och sågning i betong

Vi erbjuder professionell håltagning i betong för att skapa öppningar av olika storlekar och former i betongkonstruktioner. Det kan inkludera hål för ventilationssystem, rörledningar, elinstallationer och andra ändamål. Vi arbetar med högsta säkerhetsstandarder och använder modern utrustning för att säkerställa att jobbet utförs på ett professionellt sätt.

Vi utför precisionsågning i betong för att skapa rena snitt och öppningar i betongväggar, golv och tak. Det kan inkludera sågning för installation av fönster och dörrar, skapande av expanderande utrymmen, skärning av betongplattor och andra behov.

Vårt team av erfarna yrkespersoner använder avancerad utrustning och tekniker för att säkerställa precision och noggrannhet vid håltagning och sågning i betong. Vi tar hänsyn till materialens egenskaper och strukturens krav för att utföra arbetet på bästa sätt.

Vi vidtar åtgärder för att minimera damm och buller vid håltagning och sågning i betong. Genom att använda dammavskiljare och effektiva bullerdämpande metoder strävar vi efter att skapa en säker och bekväm arbetsmiljö.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för håltagning och sågning i betong för att möta våra kunders specifika behov och krav. Oavsett om det gäller komplexa projekter eller mindre uppdrag, strävar vi efter att leverera kvalitetsarbete och uppfylla våra kunders förväntningar.

ROT – Arbete

Kleaa VVS utför installation, reparation eller uppgradering av värmesystem, rörledningar, sanitetsanläggningar, vatten- och avloppssystem, och liknande.

Det är viktigt att notera att ROT-avdraget är en skattereduktion som kan användas av privatpersoner i Sverige för vissa typer av renoverings- och underhållsarbete. ROT-avdraget kan tillämpas på VS-arbeten inom vissa gränser och regler som fastställs av Skatteverket. Det är alltid rekommenderat att konsultera Skatteverket för att få aktuell och korrekt information om ROT-avdraget och dess tillämpning på VS-arbeten.

Exempel på VS-arbeten inom ROT kan vara:

Våra Senaste VVS Projekt

Våra erfarna VVS-tekniker har samarbetat med kunder inom olika branscher för att leverera skräddarsydda lösningar som passar deras specifika behov. Utforska våra senaste VVS-projekt och upptäck hur vi kan hjälpa dig med att skapa en effektiv och pålitlig VVS-miljö för ditt företag eller bostad.

Våra samarbetspartner:

Arbetsmiljö på KLEAA VVS

Arbetsmiljön hos KLEAA VVS kan variera beroende på typen av arbetsuppgifter och arbetsplatser, men här är några generella aspekter att ta hänsyn till. Vi prioriterar alltid säkerheten och välbefinnandet för våra anställda. 

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där våra VVS-tekniker kan trivas, vara produktiva och känna sig trygga. Genom att prioritera säkerhet och välbefinnande strävar vi efter att skapa en positiv arbetsmiljö för alla våra anställda.

VS-arbeten innebär vanligtvis fysisk ansträngning, med lyftande och bärande av tunga föremål, arbete i trånga utrymmen och arbete på höjder. Det kan också innebära att arbeta med olika verktyg och maskiner för att kunna installera och reparera ett VS-system. Det är viktigt att ha god fysisk, kondition samt att följa säkerhetsföreskrifter för att undvika arbetsrelaterade skador.

VS-montörer kan komma i kontakt med olika material och kemikalier, som rör, rörisolering, lösningsmedel och rengöringsprodukter. Det är då viktigt att använda personlig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, och följa olika produkters riktlinjer och föreskrifter för att undvika eventuell hälsorisk.

VS-arbeten utförs oftast på olika platser, byggarbetsplatser, kommersiella byggnader, bostäder och industrianläggningar. Det kan innebära att arbeta inomhus eller utomhus, i olika väderförhållanden och under olika arbetsförhållanden. Det är viktigt att vara medveten om och anpassa sig till arbetsmiljön på varje specifika plats.

Inom ett företag är samarbete och kommunikation viktiga. Våra anställda samarbetar ofta med andra yrkesgrupper inom byggbranschen, till exempel elektriker, snickare och projektledare. Det är viktigt att kunna kommunicera effektivt och samarbeta för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.

Arbetsmiljön i vårt företag fokuserar starkt på säkerhet. Det kan inkludera att följa säkerhetsföreskrifter och procedurer, genomföra riskbedömningar och använda personlig skyddsutrustning. Vi på Kleaa VVS är ofta medvetna om vikten av att skapa en säker arbetsmiljö för att undvika olyckor och främja välbefinnande hos sina anställda.